R E Š E NJ E

I

Obrazuje se Opštinski forum zainteresovanih ucesnika za izradu Programa održivog razvoja Opštine Smederevska Palanka.

II

U Opštinski forum iz tacke I ovog Rešenja imenuju se:

 1. Mr Dejan Đrdjević, Direkcija za urbanizam, izgradnju i gradjevinsko zemljište – prostorno planiranje
 2. Mr Miroslav Velimirović, Opštinska turistička organizacija – turizam
 3. Sandra Milovanović, dipl.ecc.
 4. Aleksandar Lazarević, dppl.ecc.
 5. Milena Glišić, dipl.ecc – Načelnik za finansije Organa uprave Opštine Smederevska Palanka
 6. Marica Glišic, dipl.ecc – JKP “Mikulja”
 7. Ana Stojanović, istoričar umetnosti – postdiplomac
 8. Siniša Miletić dipl.ing. – JKP “Vodovod”
 9. Emil Nikodijević, dipl.ing., građevine
 10. Dragan Simić, dipl.ing. – tehnički direktor “Palanački Kiseljak”
 11. Aleksandar Živković, HK”Goša”
 12. Savo Luković, Predstavik HK”Goša”
 13. Ružica Ilić, tehnički sekretar, tehnička podrška
 14. Milan Damjanović, profesor, direktor OŠ “Nikola Tesla” Golobok
 15. Ivan Vasiljević, profesor – član Opštinskog veća zadužen za obrazovanje
 16. Jelena Marković, psiholog, Predstavnik nevladine organizacije
 17. Ivana Živanović, novinar, urednik informativnog programa JRDP “Jasenica”
 18. Zoran Torlaković, koordinator MZ
 19. Dragan Vlajić, dipl.ecc. – Opštinski menadžer
 20. Marina Kutin, direktor Instituta “Goša”
 21. Predstavnik iz oblasti predškolskog vaspitanja
 22. Miki Radojević, Predstavnik iz oblasti sporta – zadužen za marketing
 1. III

Zadaci foruma iz tačke I ovog Rešenja su:

 • obezbedjuje i nadgleda politiku i rukovodenje procesom planiranja,
 • razvija viziju opštine,
 • uspostavlja prioritete i i prioritetne oblasti planiranja,
 • pregovara u cilju postizanja konsenzusa izmedu učesnika u procesu i na osnovu toga predlaže akcije,
 • donosi sve značajne odluke u procesu planiranja i usvaja sve pripremljene dokumente. koje zatim prosledjuje Skupštini opštine na usvajanje.

Broj: 02-174/2005-02/2
U Smederevskoj Palaici, 21. oktobra 2005.godine