подстиче и стара се о развоју

After having a long meeting with the county leaders, you can play online casino games at http://www.pocketcasino.ca to have some fun. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, место на којима се могу обављати […]

Samit o Zemlji – Rio de Žaneiro 1992

Konferencija Ujedinjenih nacija o zaštiti životne sredine i razvoju (UNCED), održana juna 1992 godine u Rio de Žaneiru (Brazil) bila je najveća od svih ikad održanih konferencija Ujedinjenijh nacija. Prisustvovalo je blizu 10.000 zvaničnih predstavnika iz oko 150 zemalja, uključujući i 116 nacionalnih političkih lidera. Paralelno dešavanje – konferencija namenjena nevladinim organizacijama, privukla je jos […]

Надлежности Општине Смедеревска Паланка су

доноси програм развоја доноси просторне и урбанистичке планове доноси буџет и завршни рачун уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и органзацоне, материјалне и друге услове за њихово обављање стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њоховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда спроводи поступак исељавања бесправно усељених лица […]

Za sva pitanja vezana za sadržaj prezentacije nadležan je uređivački tim

Nakon što je dr Vojislav Vukčević Ministar za dijasporu. godine u Opštini Smederevska Palanka otvorio Kancelariju koja će se baviti pitanjima dijaspore, došlo je do nekoliko značajnih kontakata, sa Palančanima van Palanke. Stoga je rukovodstvo opštine odlučilo da organizuje palanačku lobi grupu, koju će činiti svi Palančani kao i oni koji žive van Palanke, a […]

ŠTA JE ODRŽIVI RAZVOJ?

Održivi Razvoj je razvoj koji zadovoljava sadašnje potrebe ali tako da se vodi računa o racionalnom korišćenju ograničenih resursa kako se ne bi dovelo u pitanje njihovo buduće korišenje za zadovoljavanje potreba narednih generacija. Održivi razvoj je skladan odnos ekologije i privrede, kako bi se prirodno bogatstvo naše planete sačuvalo i za buduce naraštaje. Može […]

ŠTA JE LOKALNA AGENDA 21?

Jedno od poglavlja Agende 21 o bitnim grupacijama je i poglavlje o ulozi lokalnih vlasti. Sa svih strana sveta, razna tela naglašavala su njihovu ključnu ulogu u konkretnoj primeni “održivosti” na lokalnom nivou. Iz ovoga je i proizašsla preporuka data u 28. poglavlju – da lokalne vlasti treba da se konsultuju sa stanovništvom u pogledu […]

Скупштине општине

У организацији Скупштине општине Смедеревска Паланка биће одржан семинар на тему « Обука за управљање пројектима по правилима Европске уније » и то у периоду од 26.-30.априла 2010, у малој сали Скупштине општине у периоду од 9-13 часова.Обука ће се пре свега бавити практичним елементима развијања пројеката у циљу успешног конкурисања Општине за средства из […]

Животна средина

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ – ДОО «ЛУЧА ГРУПА» ИЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, УЛ. СОЛУНСКА ББ Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», број 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева […]

Пошто је запошљавањ

Пошто је запошљавање данас постало готово немогуће у ту сврху одлучили смо да на неки начин помогнемо свима вама који сте у потрази за послом, али и вама који сте у потрази са квалификованим кадровима. Тако ће своје место на овим сајтовима наћи послодавци који схватају и прихватају значај људских ресурса за успешно половање компаније, […]

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ИЗ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА

У великој сали у 10 часова одржана је 26-та Седница  Скупштине опшштине на којој је између осталог усвојен предлог Одлуке о поверавању обављања послова комуналне делатности сакупљања, одвоза и одлагања комуналног чврстог отпада заједно са предлогом уговора.Потписивањем уговора дефинитивно ће бити решен проблем изношења и депоновања смећа на територији општине Смедеревска Паланка. Усвојен је и […]