подстиче и стара се о развоју

After having a long meeting with the county leaders, you can play online casino games at http://www.pocketcasino.ca to have some fun. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, место на којима се могу обављати […]