Животна средина

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ – ДОО «ЛУЧА ГРУПА» ИЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, УЛ. СОЛУНСКА ББ Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», број 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева […]