NA OSNOVU ČEGA JE NAŠA OPŠTINA UVRŠTENA U OVAJ PROJEKAT

Prilikom izbora pilot-Opština za ovaj projekat pošlo se od iskazane zainteresovanosti naše Opštine da učestvuje u ovom Programu, procene naših, kapaciteta i iskazane želje da započne proces izrade strateškoga plana razvoja svoje lokalne zajednice na principima održivog razvoja. KAKVU POMOĆ ĆEMO DOBITI? Pomoć koju će u ovom Programu ovih pet pilot-Opština, Koceljeva, Bečej, Sombor, Prokuplje […]