Општина Смедеревка Паланка

Општина Смедеревка Паланка се активно укључила у пројекат производње НАСТАВНИХ УЧИЛА, за опремање кабинета за физику потребним експерименталним помагалима, на тај начин што ће повезати људе који поседују идеје и привреднике који ће те идеје спорвести у дело. Са овим пројектом сагласан је и ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА из Београда. Неке од наставних […]