R E Š E NJ E

I Obrazuje se Opštinski forum zainteresovanih ucesnika za izradu Programa održivog razvoja Opštine Smederevska Palanka. II U Opštinski forum iz tacke I ovog Rešenja imenuju se: Mr Dejan Đrdjević, Direkcija za urbanizam, izgradnju i gradjevinsko zemljište – prostorno planiranje Mr Miroslav Velimirović, Opštinska turistička organizacija – turizam Sandra Milovanović, dipl.ecc. Aleksandar Lazarević, dppl.ecc. Milena Glišić, […]