Скупштине општине

У организацији Скупштине општине Смедеревска Паланка биће одржан семинар на тему « Обука за управљање пројектима по правилима Европске уније » и то у периоду од 26.-30.априла 2010, у малој сали Скупштине општине у периоду од 9-13 часова.Обука ће се пре свега бавити практичним елементима развијања пројеката у циљу успешног конкурисања Општине за средства из расположивих ЕУ фондова у Србији.Обуку ће похађати представници предузећа, установа, фондова, како би полазници након исте, били оспособљени самосталном приступању развијања пројеката и припреми одговарајуће документације за аплицирање.

Актив наставника информатике и рачунарства ће, у оквиру кампање Министарства за телекомуникације и информационо друштво под називом « Кликни безбедно « организовати трибину на тему « Безбедност деце на интернету