САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ИЗ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА

У великој сали у 10 часова одржана је 26-та Седница  Скупштине опшштине на којој је између осталог усвојен предлог Одлуке о поверавању обављања послова комуналне делатности сакупљања, одвоза и одлагања комуналног чврстог отпада заједно са предлогом уговора.Потписивањем уговора дефинитивно ће бити решен проблем изношења и депоновања смећа на територији општине Смедеревска Паланка.

Усвојен је и предлог Одлуке о приступању изради локалног Плана управљања отпадом за општину Смедеревска Паланка.Прићи ће се изради плана око канализације и фабрике за пречишћавање отпадних вода, укључујући и девет подстаница у селима на територији општине Смедеревска Паланка, што ће Паланку сврстати у изузетно високу категорисану општину по питању здраве еколошке средине.
Скупштина општине
Смедеревска Паланка
служба за односе с јавношћу