Општина Смедеревка Паланка

Општина Смедеревка Паланка се активно укључила у пројекат производње НАСТАВНИХ УЧИЛА, за опремање кабинета за физику потребним експерименталним помагалима, на тај начин што ће повезати људе који поседују идеје и привреднике који ће те идеје спорвести у дело. Са овим пројектом сагласан је и ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА из Београда.

Неке од наставних учила који ће се производити у паланачкој Општини можете погледати и на овом сајту.

Upravo u tim područjima otvaraju se i brojna nova radna mesta. Manje razvijene zemlje nemaju izbora, moraju slediti taj put. Održivi razvoj treba podsticati fiskalnim merama na lokalnom nivou, koja za cilj imaju sprečavanje zagađenja i rasipanje prirodnih bogatstava.

Све информације и наручивање можете извршити на адресу: ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Вука Караџића.
контакт особа менаџер општине Драган Влајић